Om God by name aan te roep - 16 Julie 2018

Hennie Symington

Toe sê God vir Moses: Ek is wat Ek is… Eksodus 3:14

Die Here sê: “Soos ʼn moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel.” Jesaja. 66:13

Daar is tye in elkeen se lewe wanneer ons aan God twyfel of wanneer dit voel asof daar geen konneksie tussen my en my God is nie. Wanneer dit gebeur, strompel ons dikwels herwaarts en derwaarts op soek na tekens van God se teenwoordigheid en maak soms allerhande wilde uitsprake oor die aard en bestaan van God.

Wat staan jou te doen wanneer jy hierdie punt bereik? Die beste en enigste ding om te doen is om God by name aan te roep – die name van God wat op ons harte getatoeëer is om ons deur tye soos hierdie die versekering te gee dat Hy ons nooit sal verlaat of sal versaak nie, al voel dit soms so.

Neem jou Bybel en gaan lees die volgende verse terwyl jy oor elkeen nadink (die meeste van hulle sal jy waarskynlik uit jou kop uit ken of herken):

  • Skepper God:Genesis 1:1"In die begin het God die hemel en die aarde geskep."
  • Leier en Gids:Eksodus 13:21 – "Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf …"
  • Sagte stem:1 Konings 19:12 ‒ "En na die vuur was daar ʼn fluistering in die windstilte."
  • Beskermer: Psalm 91:2 ‒ "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou."
  • Magtige krygsman:Jesaja 42:13 ‒ "Die Here ruk op soos ʼn soldaat … Hy oorwin sy vyande."
  • Vader: Romeine 8:15: ‒ “Abba Vader ..."
  • Moederhen: Lukas 13:34"Hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ʼn hen haar kuikens onder haar vlerke"
  • God wat huil: Johannes 11:33 –"het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan"

Hierdie is maar net ʼn paar van die beskrywings van God wat ons in die Skrif kan lees. Roep God aan op enige van hierdie name en jy sal vind dat Hy ver groter en magtiger is as wat jy ooit kon dink of begryp.

Gebed: Here God, ons is klein en nietig, tog het U ons so lief gehad dat U in die vlees na ons toe gekom het sodat ons nie verlore sou raak tussen die ontelbare skare mense deur alle tye heen nie. U sien ons met ʼn oog van vriendskap en liefde aan. Amen

 

Go to top