Artikel agt: Ek glo in die Heilige Gees …. - 21 Februarie 2018

Hennie Symington

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. 2 Korintiërs 13:13

Die agtste Artikel van Geloof, handel oor die derde person in die Drie-eenheid, naamlik die Heilige Gees. Dit is belangrik om te glo dat die Heilige Gees ʼn persoon is. Hy tree op as die Trooster en die Een wat vir ons intree in gebed. Hy is ook die Een wat ons opdrag gee om regverdige dade te doen, terwyl Hy ons in die waarheid onderrig en lei. Paulus skryf oor die Gees wat “…  alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God” ondersoek (v:10), en wanneer Jesus in gesprek is met die Vader, tree die Gees in om ook namens Hom te getuig, (Johannes 15:26). Die Heilige Gees is die oorsprong van ons geestelike groei en herstel. Alles wat vir ons gegee, gesê en geopenbaar is, kom van God deur sy Gees.

Die Heilige Gees is anders as ons gees. As moderne 21ste-eeuse Christene, word ons diep geraak, en trouens, vasgevang deur die moderne interpretasies van die verskillende wyses waarop die Heilige Gees werksaam is. Soms vergeet ons dat die Heilige Gees nie beperk is tot sy teenwoordigheid slegs in die harte van gelowiges nie. Hoewel Hy in ons woon, is Hy nie deel van ons nie. Trouens, die Heilige Gees was reeds daar tydens die skeppingsgebeure (Genesis 1:2). Hy was aktief besig om die skrywers van die Woord te inspireer (2 Petrus 1:21) sowel in die skenking van geestelike gawes (1 Korintiërs 12:8-11). Daarby is Hy ook aktief betrokke by die vestiging van God se koninkryk onder ons (Efesiërs 2:19-22).

Gebed: Here, U ken ons harte en ons onrustige gedagtes wat maklik verlei word op vreemde weë. Dankie vir die versekering dat die Heilige Gees met ons is om ons te lei en te versterk wanneer die gees swak is. Amen

Go to top